فراورده های لبنی همسایه
فراورده های لبنی همسایه
فراورده های لبنی همسایه
فراورده های لبنی همسایه
شیر همسایه


ماست چکیده موسیر


دوغ


ماست پر چرب


خامه قنادی


دوغ


دوغ


ماست پر چرب


ماست پر چرب


ماست دهانه 155


پنیر


 همدان:میدان عین القضات-آقای کرمی-همراه 09181079002
 نهاوند:خیابان آزادگان-اقای محسن کفراشی-08523221075
بروجرد:خیابان جعفری
نورآباد
دورود
الشتر
سپید دشت-آقای فولادی
خرم آباد:خیابان انقلاب-روبروی گرمابه ولی نژاد-جنب خیابان سیروس-فروشگاه مائده-آقای کائید
تلفن:06112218337
اندیمشک: آقای کاظمی
کنگاور:میدان بسیج-شهرک صنعتی-فاز2-انبار و سردخانه خزلی-تلفن:08372236127
همراه:09124176656
 آبادان : آقای غلامی