فراورده های لبنی همسایه
فراورده های لبنی همسایه
فراورده های لبنی همسایه
فراورده های لبنی همسایه
شیر همسایه


ماست چکیده موسیر


دوغ


ماست پر چرب


خامه قنادی


دوغ


دوغ


ماست پر چرب


ماست پر چرب


ماست دهانه 155


پنیر


کارخانه فراورده های لبنی نیکونام نهاوند به مدیر عاملی آقای حمید سوری  در مورخ 1379/07/12 به شماره 583 ثبت گردیده و اقدام به احداث کارخانه ای به مساحت 65000 هزار متر مربع و بنای بالغ بر 2500 متر در نهاوند نموده است که با پشتکار اعضای هیئت مدیره،آقایان حمید سوری به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ورضا سوری نائب رئیس هیئت مدیره و محسن سوری و حسین سوری به عنوان عضو هیئت مدیره و پرسنل زحمت کش خود در سال 1379 ضمن اخذ پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی فعالیت خود را آغاز نموده و متعاقبا در همان سال با دریافت پروانه بهره برداری و پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان جهت تولید محصولات لبنی از قبیل انواع پنیر ، ماست ، دوغ ، شیر و خامه قنادی اقدام نموده است و اکنون علاوه بر افزایش عرصه و سالن تولید قادر به فرآوری کلیه محصولات لبنی می باشد.و از طرفی درسال 1390 نیز موفق به گرفتن گواهینامه کیفیت HACCP ،ISOO2200،ISOO9001 شده است